Meddelelse om sprogadgang

Forbehold
Deltag i Whitman-Walker Health Family Kan du lide den rigtige pasform? Nu er det hurtigere end nogensinde at blive med! Læs mere

Whitman-Walker Health overholder gældende føderale borgerrettighedslove og diskriminerer ikke på grundlag af race, hudfarve, religion, køn, civilstand, seksuel orientering, kønsidentitet eller udtryk, engelsk sprogfærdighed, national oprindelse, alder, handicap, veteran status eller enhver anden status beskyttet ved lov.

Whitman-Walker leverer gratis hjælpemidler og tjenester til døve og hørehæmmede personer, så de kan kommunikere effektivt med os, såsom:

  • Kvalificerede tegnsprogstolke
  • Skriftlig information i andre formater (stort print, lyd, tilgængelige elektroniske formater, andre formater)

 

Whitman-Walker tilbyder også sprogtjenester til folk, hvis primære sprog ikke er engelsk, såsom:

  • kvalificerede tolke
  • Oplysninger skrevet på andre sprog

 

Hvis du har brug for disse tjenester, skal du kontakte Whitman-Walker's Language Assistance Coordinator på isanchez@Whitman-walker.org eller 202.939.7654.

 

Hvis du mener, at Whitman-Walker har undladt at levere disse tjenester eller på anden måde diskrimineret på grund af race, hudfarve, religion, køn, civilstand, seksuel orientering, kønsidentitet eller udtryk, engelsk sprogfærdighed, national oprindelse, alder, handicap, veteranstatus eller enhver anden status beskyttet ved lov, kan du indgive en klage til Whitman-Walker Compliance Department, 1377 R St., NW, Washington, DC 20009 eller ringe til 202.745.7000. Hvis du har brug for hjælp til at indgive en klage, vil Whitman-Walkers sprogadgangskoordinator eller ethvert medlem af vores compliance-afdeling være tilgængelig for at hjælpe dig.

 

Hvis du har en klage over Whitman-Walkers levering af sproghjælp eller mener, at Whitman-Walker har diskrimineret dig, kan du kontakte Whitman-Walkers Compliance/Ethics Department Hotline på 202.797.4450. Du kan også indgive en borgerrettighedsklage til US Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights elektronisk her eller via mail eller telefon: US Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1.800.868.1019, 800.537.7697 (TDD).

 

Klageskemaer kan rekvireres hos afdelingen og Sundhedsstyrelsen her.

 

    Lad os holde kontakten

    Få de seneste Whitman-Walker Health community nyheder leveret til din indbakke!